Selectieve toegang

Het plaatsen van paaltjes rondom een gebied om het af te sluiten voor autoverkeer is niet zo ingewikkeld. Maar wat als het gebied wel toegankelijk moet zijn voor laad- en losverkeer? Of voor de hulpdiensten? Het gebied selectief toegankelijk maken is dan een oplossing. Aan de toegang van een stadspark worden andere eisen gesteld dan aan het beveiligen van een ambassade. Intechraal heeft ervaring met verschillende type toegangen en afsluitingen en kan u daar uitgebreid over adviseren.

Voordat het ontwerp van een flexibele afsluiting verder uitgewerkt kan worden moet eerst duidelijkheid bestaan over welke gebruikersgroepen op welke tijdstippen een gebied in mogen rijden. Vaak moet voor het beleid draagvlak in de omgeving gecreƫerd worden. Intechraal helpt u met het uitdenken en invoeren van het beleid.

Het CROW heeft een richtlijn opgesteld voor het plaatsen van een selectieve toegang. Hierin worden diverse onderdelen van de toegang beschreven, van ontwerp tot bebording. Intechraal was betrokken bij de totstandkoming van deze richtlijn. Wij kunnen u vertellen waar u aan moet denken en op moet letten als u besluit selectieve toegang toe te passen.

Een helder toegangsbeleid vertalen wij in een technische ontwerp. Daarbij is niet alleen aandacht voor het type selectieve toegang, zoals bijvoorbeeld een beweegbare paal of een slagboom, maar ook voor het type toegangssysteem. Zo kan toegang worden verleend door middel van bijvoorbeeld kentekenherkenning, een intercom of een transpondersysteem. Per situatie bekijken we welk toegangssysteem het best in uw behoefte voorziet. Intechraal is op de hoogte van de wet- en regelgeving op het gebied van technische installaties. Wij vertalen uw wensen naar een technisch ontwerp en begeleiden de realisatie van contractvorming tot oplevering.

Naast een degelijk ontwerp van de installatie hangt de levensduur van een selectieve toegang sterk af van de mate van onderhoud. Maar ook op praktisch niveau weet Intechraal hoe beheer en onderhoud geregeld kan worden. We nemen met u graag de mogelijkheden door.