Gebouwbeveiliging

Het beveiligen van gebouwen of delen van de openbare ruimte is in de hedendaagse maatschappij helaas een vereiste. Naast actieve beveiliging, door bijvoorbeeld politie of bewakers, is passieve beveiliging essentieel om voldoende bescherming te bieden tegen criminelen of terroristen.

De meest voorkomende vorm van passieve beveiliging is het fysiek onbereikbaar maken van plaatsen. In stedelijk gebied zijn veel gebouwen waarbij het wenselijk is om ze op gezette tijden af te sluiten voor ongewenste gebruikers. Denk hierbij aan bankgebouwen, ambassades, musea en bedrijfsterreinen. Of het nu een afsluiting betreft voor auto’s, fietsers of een bepaalde groep personen, belangrijk is om vooraf de uitgangspunten helder te krijgen en op basis daarvan te kiezen voor het juiste systeem. Bij de meeste flexibele afsluitingen geldt dat het gebouw of gebied slechts voor bepaalde gebruikers toegankelijk mag zijn, op vooraf vastgestelde tijdstippen. Deze toegang kan zijn op persoonlijk niveau of op basis van een voertuig.
Wij kunnen u adviseren bij het uitdenken van uw systeem, de keuze voor de soort statische of flexibele afsluiting en de realisatie daarvan.