Lichtkwaliteit

Een goed inzicht in de lichtkwaliteit buiten maakt het mogelijk gerichte investeringen in de lichtinstallatie te doen en alleen daar waar nodig. Daardoor kan ook met een beperkt budget de verlichtingsdoelstellingen worden gehaald.

Het bepalen van de lichtkwaliteit in een gebied start met een inventarisatie. Deze inventarisatie kan worden uitgevoerd door een analyse van onderhoudsgegevens, een energiescan of door metingen op straat.

De metingen zijn gericht op het in beeld brengen van de lichtkwaliteit, en -kwantiteit. Zo kunnen we door middel van een schouw de storingen bepalen, of fouten in lichtmastgegevens in kaart brengen.
Een lichtmeting brengt objectief het lichtniveau van een straat in beeld.

De meetgegevens vergelijken we met de wensen, normen en richtlijnen. Vaak blijkt hier al een kwaliteitsverbetering mogelijk, door alleen te verlichten waar licht is gewenst.

Licht waar nodig, donker waar het kan. Onnodig brandende verlichting is overbodig en kost geld. Het lijkt een open deur, maar door alleen de plaatsen te verlichten waar het licht (op een bepaalde tijd) echt nodig is, kan veel energie worden bespaard. Tegelijk neemt de levensduur van de verlichting toe, waardoor de onderhoudskosten af nemen.

Op basis van de inventarisatie maken wij een plan, op welke wijze de kwaliteit van de verlichting verbeterd kan worden. Te denken valt aan slim dimmen, verlichten waar nodig, efficiƫntere storingsafhandeling, of betere contractvorming met de storingsaannemer.

Bij nieuw aan te leggen verlichting maken we een verlichtingsplan dat voldoet aan de relevante normen en richtlijnen. We selecteren de meest geschikte apparatuur en contracteren voor u de installateur door middel van een marktbenadering die u wenst.