In deze nieuwsbrief vindt u de laatste ontwikkelingen van ons bedrijf evenals nieuws uit de branche. Wilt u over de onderwerpen in deze nieuwsbrief meer weten, of heeft u andere vragen? Neem dan contact met ons op via 070-3605780 of info@intechraal.nl.
Netwerk RandstadRail Lijn 1
In gemeente Den Haag wordt op verschillende plekken het tramspoor geschikt gemaakt voor nieuwe tramvoertuigen en worden voorzieningen van hogere kwaliteit gemaakt. De haltes worden bijvoorbeeld breder en daarmee toegankelijk voor minder validen. Ook worden er digitale informatiepanelen en modernere wachtvoorzieningen geplaatst. Ingenieursbureau Den Haag maakt de ontwerpen, bereidt de uitvoering voor en begeleidt de uitvoering. Voor deze werkzaamheden is een projectteam ingericht dat werkt op basis van Integraal Projectmanagement en Intechraal levert de omgevingsmanager voor dit team.

Vooral het vernieuwen van tramsporen heeft een grote impact op de omgeving. Dit betekent dat het project meer dan eens is gebaat bij een integrale en risicogestuurde aanpak. Door de omgeving te betrekken in de ontwerpfase is informatie vroeg beschikbaar en kan al in een vroeg stadium gewerkt worden aan breed gedragen oplossingen. Dit vraagt een grotere investering aan de voorkant, maar de praktijk toont aan, dat dit een goede investering is. Niet in de minste plaats door veranderende samenleving, waarbij informatie ruim beschikbaar is, snel gedeeld wordt, betrokkenen zich sneller laten horen en bestuurders als vertegenwoordigers van deze omgeving graag aan de slag gaan met deze input. De omgevingsmanager van Intechraal ziet het als een grote en leuke uitdaging om zowel tijdens de voorbereiding als de uitvoering de technische oplossing, wat een vernieuwd tramspoor feitelijk is, te integreren in de omgeving met minimale hinder.
Lichtontwerpen
Intechraal heeft inmiddels jarenlange ervaring in de openbare verlichting. Voor meerdere gemeenten maken wij lichtontwerpen, beheer- en onderhoudsplannen en het doen van projectverzorging van intake tot en met oplevering.

Onze berekeningen en plannen voldoen aan de relevante normen, aangevuld met eventuele specifieke wensen van de opdrachtgever en worden omschreven in een helder en overzichtelijke rapportage. Onze rapportages voldoen aan de Gedragscode Lichtberekeningen van de Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde (NSVV).

Wilt u de doelen uit het energieakkoord gaan realiseren, maar heeft u daar bijvoorbeeld niet voldoende capaciteit voor of wilt uw gemeente ontzorgt worden wat betref de openbare verlichting in het algemeen, neem dan contact met ons op zodat we kunnen bespreken hoe wij uw gemeente kunnen ontzorgen.
Overdrachtsdossier Tramtunnel Grote Markt
In 2004 is de Tramtunnel Grote Markt in gebruik genomen. In de afgelopen jaren heeft Gemeente Den Haag het integrale beheer gedaan van de Tramtunnel Grote Markt. Een wijziging in wet- en regelgeving (Wet Lokaal Spoor) is een van de primaire aanleidingen tot aanpassing van de bestaande afspraken, waarbij verantwoordelijkheden meer bij de lokale vervoerregio worden gelegd. De gemeente heeft Intechraal gevraagd een overdrachtsdossier te maken en inzichtelijk te maken hoe de kosten in de toekomst verdeeld worden tussen de verschillende partijen.

De Tramtunnel Grote Markt wordt gebruikt door drie partijen; bezoekers van de openbare ruimte (Gemeente Den Haag), de vervoerregio (Metropoolregio Rotterdam Den Haag) en de eigenaar van de parkeergarage (Q Park). Intechraal heeft gewerkt aan het maken van de demarcatie, het inzichtelijk maken van de kosten en het toedelen van verdeelsleutels aan alle assets in de Tramtunnel Grote Markt, rekening houdend met in het verleden gemaakte afspraken. Aan de hand van deze verdeelsleutels en het meerjaren onderhoudsplan kunnen de drie partijen zien welke werkzaamheden worden verwacht in de komende jaren en welke bijdrage hieraan geleverd moet worden.

OVL Monitor
Om de stand van zaken in de openbare verlichting te krijgen wordt er voor de derde keer de OVL-monitor gehouden. Het doel van de OVL-monitor is om meer inzicht te krijgen in de getallen, trends en belangrijke ontwikkelingen op het gebied van openbare verlichting.

Centraal in de OVL-monitor staan de uitgebreide enquêtes. Doordat OVL vanuit meerdere invalshoeken te benaderen zijn, zijn er twee verschillende enquêtes. Eén voor overheden en één voor marktpartijen. Bij de overheden komen onderwerpen zoals energiebesparing, burgerparticipatie en budget aan bod en bij marktpartijen LED verlichting, dimmen en storingen.

Alle reacties worden anoniem verwerkt. De resultaten van deze enquêtes worden vraag voor vraag besproken. De belangrijkste uitkomsten voor bestuurders/beleidsmakers en voor beheerders OVL staan in het rapport OVL-monitor 2018. Het rapport is geen wetenschappelijk rapport, het gaat hierbij om de mening van de respondenten. Als de resultaten bekend zijn kunnen deze gratis worden gedownload.

Voor het invullen van één van de enquêtes of het inzien van de resultaten gaat u naar www.intechraal.nl.

Parkweg 22       2271 AJ Voorburg     070-3605780       info@intechraal.nl        www.intechraal.nl