Bereikbaarheid

Bereikbaarheid is een belangrijk thema in onze maatschappij. Meer mensen willen op het zelfde moment op een bepaalde bestemming aankomen. Dynamische snelheidsbeperking op snelwegen verbetert de doorstroming en de OV-chipkaart vergemakkelijkt het reizen met het openbaar vervoer. Door flexibele afsluitingen kunnen binnensteden autoluw gemaakt worden en door het instellen van milieuzones wordt vervuilend vrachtverkeer geweerd. Op het gebied van bereikbaarheid en mobiliteit heeft Intechraal veel kennis en ervaring. Door heldere probleemanalyse en frisse kijk voorkomen we een kokervisie, waardoor een breed scala van mogelijkheden in beeld komt. Bij dit proces wordt de opdrachtgever nauw betrokken.

Download brochure Bereikbaarheid

Gebiedsinrichting

Openbare ruimte maakt een belangrijk onderdeel uit van het publieke leven. Aan de inrichting van deze ruimte dient dus veel zorg te worden besteed. Of het nu gaat om een winkelstraat, bedrijventerrein, verkeersknooppunt of havengebied. Intechraal biedt u ondersteuning bij het managen van uw project of levert advies bij uitdagingen die u tegenkomt. Niet alleen bij de complete inrichting van een gebied, maar ook bij een specifiek aspect ervan als verlichting, straatmeubilair of een technische constructie. In de huidige wereld is techniek onlosmakelijk verweven in de openbare ruimte. De techniek draagt bij aan het leefbaarder, veiliger en minder milieubelastend zijn van de openbare ruimte. Tegelijkertijd biedt het implementeren van de techniek in de openbare ruimte uitdagingen.

Download brochure Gebiedsinrichting

Leefomgeving

Hoe aantrekkelijk en geschikt is een gebied om in te wonen of werken? Het antwoord op deze vraag hangt af van een groot aantal aspecten en is ook nog verschillend voor de diverse gebruikers. De waardering van de leefomgeving bestaat voor de gebruikers vooral uit fysieke kwaliteit, sociale kwaliteit en veiligheid. Hoe hoger het gebied scoort op deze aspecten, hoe hoger uiteindelijk de kwaliteit van de betreffende openbare ruimte. Aspecten die veelal negatief bijdragen aan de verblijfskwaliteit zijn overlast van auto’s (geparkeerd en rijdend), opbrekingen, vervuiling, slechte bestrating of een gebrek aan voorzieningen als straatmeubilair, fietsenrekken of afvalbakken. Intechraal helpt u om de kwaliteit van de leefomgeving te verhogen.

Download brochure Leefomgeving