Innovatiemanagement

Innovatiemanagement is een specifieke variant van procesmanagement, waarin het begeleiden van een idee naar realisatie in de praktijk centraal staat.

De noodzaak is de moeder van alle uitvindingen. Maar voordat een uitvinding kan worden toegepast gaat er meestal een langdurig traject aan vooraf om het idee vorm te geven. Een belangrijk onderdeel van innovatiemanagement is het onderzoek naar de haalbaarheid van het idee. Niet alleen onderzoeken we het idee op technische haalbaarheid, we kijken ook naar andere aspecten waaronder naar de vraag uit de omgeving en naar de financiële aspecten.

Ontwikkelingen in de wetenschap en techniek volgen elkaar in hoog tempo op. Deze ontwikkelingen vinden ook steeds meer hun weg naar de openbare ruimte. Zo zijn de LED’s inmiddels niet meer weg te denken uit de openbare verlichting, wordt kentekenherkenning ingezet om snelheidsmetingen te verrichten en worden vol-automatische autobergingen gebouwd om parkeerproblemen in de stad op te lossen.