Archief


Terugblik op 2017
2017 stond in voor Intechraal in het teken van het 10-jarig bestaan. Op 15 juni werd dit gevierd met een borrel voor relaties bij ons op kantoor. Onder het genot van een hapje en een drankje passeerde de afgelopen 10 jaar nog even de revue om vervolgens uit te kijken naar de komende 10 jaar.

Ook werd er gewerkt aan mooie projecten en werden er collega’s ingehuurd vanwege hun expertise. In 2017 werden meerdere IPM-rollen ingevuld voor de gemeente Den Haag, waarmee Intechraal een raamcontract heeft. Dit waren IPM-rollen voor onder andere de projecten Grote Marktstraat en Raamweg-Koningskade en het programma Parkeren in Woonwijken. Ook werden er het afgelopen jaar weer meerdere lichtontwerpen inclusief rapportages gemaakt voor diverse gemeenten. Evenals het schouwen in Rotterdam, dat ook begin 2018 zal worden voortgezet.

Intechraal stond het afgelopen jaar ook weer op de vakbeurs Ruimte & Licht 2017. Hier werden weer diverse contacten gelegd en bijgepraat met bestaande relaties. Ook in 2018 zal Intechraal aanwezig zijn op deze vakbeurs.

Genoeg over 2017, op naar de nieuwe kansen en uitdagingen voor 2018. Intechraal wenst iedereen een gezond, gelukkig en voorspoedig 2018.


Schouw lichtmasten Rotterdam
In september is Intechraal weer gestart met het schouwen van de openbare verlichting in Rotterdam. Tot en met de eerste week van december zal in alle deelgebieden worden gecontroleerd of de openbare verlichting brandt. Dit zijn ongeveer 13.000 lichtmasten in 14 weken, waarbij de deelgebieden Centrum en Overschie in deze periode twee keer worden geschouwd. Intechraal heeft hiervoor een efficiënte werkwijze ontwikkeld.

Lichtmasten die niet werken worden gerapporteerd in daarvoor geschikte software. Ook afwijkingen tussen buitenruimte en schouwbestanden worden gerapporteerd.
Om te voorkomen dat er lichtmasten als defect worden gerapporteerd die slecht incidenteel niet branden of zijn ingeschakeld wordt er minimaal één dag na de initiële schouw een controle schouw gedaan om de resultaten te filteren.

Wilt u als gemeente ook een schouw laten uitvoeren om na te gaan of de lichtmasten wel echt aan staan, neem dan vrijblijvend contact met ons op.


BinckBank Tour 2017 door Voorburg
Op 8 augustus 2017 stond er voor de deelnemers van de BinckBank Tour een tijdrit door de straten van Voorburg op het programma. Het kantoor van Intechraal is gehuisvest aan de Parkweg, de straat waar zowel het begin als het einde van het parcours was. Vanaf ons balkon konden we goed zien hoe de wielrenners volle bak langs ons kantoor reden.

Ondanks dat het weer zich niet van haar beste kant liet zien konden alle toegestroomde wielerliefhebbers genieten van diverse wereldtoppers van het wielrennen.

De tijdrit werd gewonnen door de Zwitser Stefan Küng. Na een week wielrennen was de Nederlander Tom Dumoulin winnaar van het algemeen klassement van de BinckBank Tour 2017.


Intechraal op vakbeurs Ruimte & Licht 2017
Op 9 mei was Intechraal wederom aanwezig op de Vakbeurs Ruimte en Licht 2017 in het NBC Congrescentrum in Nieuwegein. Een aantal van onze medewerker waren aanwezig om mensen, die op deze vakbeurs allemaal een raakvlak hebben met openbare verlichting, te vertellen over ons bedrijf en wat wij doen. Hierbij willen wij dan ook iedereen bedanken die onze stand heeft bezocht en interesse heeft getoond in ons bedrijf. Ook alle mensen die wij een kop koffie hebben mogen aanbieden of die heeft genoten van onze heerlijke bonbons, het was ons een genoegen.

Als u graag aanvullende informatie wilt hebben over onze organisatie en wat wij voor u kunnen betekenen, neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op. Wij kunnen uiteraard ook langskomen voor een kennismakingsgesprek om elkaar te leren kennen.


Intechraal sluit raamcontract IPM-rollen
Intechraal is als één van de drie partijen geselecteerd voor het leveren van IPM-rollen aan dienst Stadsbeheer van Gemeente Den Haag. Aan het sluiten van het contract ging een Europese aanbesteding vooraf.

Samen met onze partner buro64 zijn we er in geslaagd onze ervaring met Integraal Projectmanagement om te zetten in een raamcontract voor de duur van maximaal vier jaar.


Historische straatverlichting Den Haag
Op basis van het beleidsprogramma uit het boek ‘Op straat gezet’ zijn er onder andere historische lichtmasten geplaatst om het beschermde stadsgezicht te herintroduceren in de gemeente Den Haag. Ook zijn er buiten de beschermde stadsgezichten historische lichtmasten geplaatst.

De gemeente Den Haag heeft Intechraal gevraagd om een uitvoeringsprogramma op te stellen waarin is aangegeven welke straten er binnen het beschermde stadsgezicht vallen en waar er historische lichtmasten zijn geplaatst die, na het verloop van hun levensduur, te vervangen voor de daar gebruikelijke masten en verlichtingsarmaturen. Tevens zijn uitvoeringskosten inzichtelijk gemaakt om dit beleid te kunnen uitvoeren.


SON-SOX vervanging
Bij de meeste gemeenten speelt de wens om de verouderde SON en SOX armaturen te vervangen naar energiezuinigere armaturen. Voor de gemeente Den Haag is Intechraal op basis van de areaalgegevens aan het inventariseren welke SON en SOX aan vervanging toe zijn.

Met DIALux wordt een lichtberekeningen gemaakt om met behoud van de bestaande mastposities een LED armatuur te kiezen waarmee aan de eisen van het PvE Den Haag en de ROVL-2011 voldaan wordt. Het resultaat is een overzicht van straten met het type LED armatuur, een raming van de uitvoeringskosten en de energiebesparing na vervanging.

Gemiddeld levert het een energiebesparing op van 47% ten opzichte van de huidige situatie. Deze besparing kan nog eens worden verhoogd wanneer gebruik wordt gemaakt van een dimregime.

https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat


Aanlichten Mauritshuis
Na een flinke verbouwing is het Mauritshuis in juni weer heropend. Naast de ondergrondse uitbreiding is het monumentale pand met nieuwe verlichtingstechnieken aangelicht. Intechraal heeft het lichtproject begeleid.

De gevels van het Mauritshuis zijn aangelicht door slechts vijf projectoren, waarbij specifieke onderdelen veel of weinig verlicht worden. In de lenzen van de projectoren zitten filters met daarop de geveltekening. Door de geveltekening in te kleuren met grijstinten wordt veel of weinig licht doorgelaten. Zo was een eis van het museum om geen licht te laten vallen op de ramen om de kunstwerken binnen te beschermen en hinderlijke inschijn te voorkomen. Door op de filters de ramen zwart te maken wordt het licht geblokkeerd en valt geen licht op de ramen van het Mauritshuis.
Deze projectoren zijn ontwikkeld en geplaatst door het Zwitserse bedrijf Opticalight.

Het aanlichten van het Mauritshuis maakt onderdeel uit van een project van de gemeente Den Haag om de gevels rondom het Plein aan te lichten. Het lichtplan is gemaakt door ipv Delft en Intechraal doet in opdracht van Ingenieursbureau Den Haag de projectbegeleiding.

Foto copyright ipv Delft


Integraal Projectmanagement (IPM)
IPM in één zin: in plaats van de traditionele hiërarchische projectorganisatie worden de projectmanagementtaken verdeeld over vijf procesmatige kernrollen.

Een aantal jaren terug was het vooral Rijkswaterstaat dat het door henzelf ontwikkelde IPM-model toepaste bij grote infrastructurele projecten. Inmiddels raakt IPM steeds meer ingeburgerd en Intechraal levert aan meerdere organisaties op nationaal en lokaal niveau personele invulling op basis van de IPM (kern-)rollen.

Is IPM zaligmakend? Nee, zeker niet. Voordelen zijn zonder meer een heldere rolverdeling die, eenmaal geïntroduceerd, flexibel kan worden toegepast op meerdere projecten binnen een organisatie. Ook de focus op vijf primaire processen door vijf verschillende rolhouders biedt kansen voor kwaliteitsverbetering.

Nadelen zijn er natuurlijk ook. IPM kan als een bedreiging worden ervaren voor de bestaande werkwijze en/of cultuur en dit risico moet gemanaged worden. Daarnaast wordt IPM vaak aangepast aan de project of organisatie behoeften met het risico dat de kracht van integraal projectmanagement verloren gaat.

Intechraal volgt in ieder geval de ontwikkelingen en hoopt deze kennis aan haar klanten over te dragen.


Lichtkwaliteit
Een goed inzicht in de lichtkwaliteit buiten maakt het mogelijk gerichte investeringen in de lichtinstallatie te doen en alleen daar waar nodig. Daardoor kan ook met een beperkt budget de verlichtingsdoelstellingen worden gehaald. Licht waar nodig, donker waar het kan. Onnodig brandende verlichting is overbodig en kost geld. Het lijkt een open deur, maar door alleen de plaatsen te verlichten waar het licht (op een bepaalde tijd) echt nodig is, kan veel energie worden bespaard. Tegelijk neemt de levensduur van de verlichting toe, waardoor de onderhoudskosten af nemen.


Dag van de Openbare Ruimte
Intechraal stond op de beurs “Dag van de Openbare Ruimte” in Houten. Naast het leggen van nieuwe contacten, was het weer een goede beurs voor het opdoen van kennis door het volgen van interessante lezingen, nieuwe ontwikkelingen op de beursvloer bekijken en bijpraten met bekenden.


Openbare verlichting
Recent heeft u op onze website kunnen lezen, dat Intechraal de implementatie van openbare verlichting integraal aanbiedt. De brochures van de producten lichtberekening en verlichtingsplan zijn te vinden op onze website.

Hierin wordt toegelicht wat Intechraal als onafhankelijke partner voor u kan betekenen op het gebied van openbare verlichting. Mocht u meer informatie wensen dan kunt u contact opnemen met Edwin Baars (070 3605780).


Door de ‘laadpalen’ het bos niet meer zien
Het elektrisch rijden neemt de laatste tijd een vlucht. In veel steden worden gratis laadpalen geplaatst, zelfs in de kleinste gemeenten. Op dit moment is het vaak nog een proeftuin voor enkele jaren. Wat te doen in de toekomst als er straks 1000 palen in de stad staan, en bijvoorbeeld 20 laadpalen in één straat? Op esthetisch vlak, bereikbaarheid, beschikbaarheid en op het gebied van veiligheid is het van belang de kansen en de knelpunten in kaart te brengen. Heeft uw gemeente een helder beleid om een wildgroei aan laadpalen te voorkomen? En is bekend aan welke laadinfrastructuur behoefte is? Intechraal helpt u hierbij verder. Meer…


Lichtberekeningen met Dialux
Na jarenlang verlichtingsprojecten voor te bereiden en te realiseren, ontzorgt Intechraal nu de opdrachtgever door het gehele verlichtingsproject integraal aan te bieden. Vaak krijgen we de opdracht om in een straat of wijk nieuwe verlichting te laten plaatsen. Om na te gaan of het ontwerp voldoet aan de geëiste verlichtingssterkte en gelijkmatigheid wordt altijd een lichtberekening gemaakt. Om het ontwerpproces te optimaliseren maakt Intechraal nu in eigen huis de lichtberekeningen met het programma Dialux. Met onderstaand kleurenweergave wordt snel zichtbaar of de straat gelijkmatig wordt verlicht. Daarnaast houden we rekening met de inpassing in de openbare ruimte, duurzaamheid, investering en beheer en onderhoud. Door tijdens het proces het ontwerp regelmatig te toetsen in Dialux kan efficiënt tot een optimaal verlichtingsontwerp worden gekomen. Meer…